Maria Thorin
MARIAGRAFIKSKULPTURAKTUELLTKONTAKT             
 
Utbildning

Lärarhögskolan, Stockholm
Dramapedagogik, Stockholm
Grundis, Stockholm
Konstfack, Stockholm
Kurs på Konstfack i fotopolymer
Grafik på Folkuniversitetet, Stockholm
Grafik på Wiiks folkhögskola, Uppsala
Medlem i NOA, (Norrtälje Ateljéförening), Norrtälje
Medlem i Karbygrafikerna, Täby

Utställningar
Deltagande i Hic Sumus, Bergby Konstcenter
Deltagande i Konst i Roslagen och Norrtälje Konstrunda
Deltagande i samlingsutställningar i Vaxholm och Norrtälje
Deltagande i Karbygårds grafikutställningar, Täby
Deltagande i Affordable Art Fair, Stockholm
Deltagande i Norra Vätterns konstrunda

Galleri Rådhuset, 1999, Vaxholm
Galleri Abante, 2011, Stockholm
Galleri Karby gård, 2011, Täby
Galleri Roddarhuset, 2012, Vaxholm
Galleri Överby Gård, 2013, Sollentuna
Galleri Abante, 2013, Stockholm
Galleri Roddarhuset, 2014, Vaxholm
Skulpturparken, 2014, Vaxholm
Galleri Rådhuset, 2015, Vaxholm
Galleri Gillet, 2016, Norrtälje
Hallstavik Konsthall, 2018, Hallstavik
"Som jag ser", Karby Gård 2018, Täby   Maria Thorin
 © Maria Thorin 2011 | www.mariathorin.com